Chạm Đề – Khám Phá Cách Tính Toán Hiệu Quả Trên Sổ Số

Chạm Đề

Khám phá về chạm đề – một trong những phương pháp thú vị để tiếp cận với thế giới của xổ số, là một hành trình mà nhiều người đam mê xổ số muốn khám phá. Trong thế giới của xổ số, khái niệm về chạm không chỉ đơn thuần là một phần của các con số.

Mà còn là một chiến lược, một cách tiếp cận để tìm kiếm may mắn. Điều này thú vị hơn khi ta nhìn vào các con số đằng sau cùng, trong đó, chạm đề 9 là một điểm sáng. Một khía cạnh độc đáo mà nhiều người chơi xổ số quan tâm. Hãy cùng Sodo Casino tìm hiểu chi tiết về chủ đề này.

Các dạng chạm đề khác nhau

Nếu hiểu rõ về khái niệm chạm đề như đã trình bày ở trên của SODO, bạn có thể nghiên cứu chi tiết về cách tạo ra các dàn đề và các số nào tham gia vào chúng. Các loại đề được tạo ra bằng cách kết hợp các số tự nhiên từ 0 đến 9 và áp dụng cách đánh đề về đầu, đuôi, và đề chạm.

Mỗi dàn chạm bao gồm 19 số, và nếu bạn chọn dàn đề đầu và đuôi, bạn sẽ có 10 bộ chạm đề từ 0 đến 9. Điều này có thể dẫn đến việc một số cặp số trùng nhau vì chỉ cần một con số trong cặp đó có chạm, con số còn lại sẽ liên kết với chạm khác. Ví dụ, nếu bạn có dàn chạm 0, cặp số 01 có thể cũng thuộc dàn đề 1.

Trong dàn chạm, có những cặp số chạm kép như 00 – 11 – 22 – 66 – 77 – 88 – 99 – 33 – 44 – 55, có đầu và đuôi giống nhau với cùng một chạm. Làm cho số lượng cặp số trong dàn đề giảm từ 20 xuống còn 19 điều này tạo ra các loại chạm đề sau:

 • Dàn chạm đầu đuôi: Bao gồm các cặp số có đầu hoặc đuôi giống nhau.
 • Dàn đề đầu: Chứa các cặp số có đầu giống nhau.
 • Dàn chạm đuôi: Gồm các cặp số có đuôi giống nhau.

Dưới đây là phân loại chi tiết các loại chạm đề từ 0 đến 9 để giúp người chơi hiểu rõ và xây dựng dàn đề, đầu đuôi một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bao nhiêu con số thuộc dàn chạm đề 0?

Dàn chạm 0 là tập hợp các cặp số có ít nhất một số 0 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ gồm 19 con số: 00 – 01 – 10 – 02 – 20 – 05 – 50 – 06 – 60 – 07 – 70 – 03 – 30 – 04 – 40 – 08 – 80 – 09 – 90. Trong số này, chúng ta có thể phân chia thành hai loại dàn chạm đề đều và đuôi 0 như sau:

 • Chạm đầu 0, tức là có ít nhất một số 0 xuất hiện ở đầu của đề, bao gồm: 00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09.
 • Đề đuôi 0, tức là có ít nhất một số 0 xuất hiện ở cuối của đề, bao gồm: 00 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90.

Số lượng con số trong dàn chạm đề 1 là bao nhiêu?

Chạm đề một là tập hợp các cặp số có ít nhất một số 1 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo ra một bộ dàn đề 1 gồm 19 con số: 01 – 10 – 11 – 12 – 41 – 15 – 51 – 16 – 61 – 21 – 13 – 31 – 14 – 17 – 71 – 18 – 81 – 19 – 91. Trong danh sách này, có thể chia thành hai loại dàn chạm đầu và đuôi 1 như sau:

Các dạng chạm đề khác nhau
Các dạng chạm đề khác nhau
 • Đề đầu 1, có nghĩa là có ít nhất một số 1 xuất hiện ở đầu của đề, bao gồm: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19.
 • Chạm đuôi 1, có nghĩa là có ít nhất một số 1 xuất hiện ở cuối của đề, bao gồm: 01 – 11 – 21 – 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91.

Số lượng số trong dàn chạm đề 2 là bao nhiêu?

Chạm đề 2 đề cập đến tập hợp các cặp số có ít nhất một số 2 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 2 gồm 19 con số: 02 – 20 – 23 – 26 – 62 – 27 – 12 – 32 – 24 – 42 – 25 – 52 – 21 – 22 – 72 – 28 – 82 – 29 – 92. Trong danh sách này, có thể phân chia thành hai loại dàn chạm đầu và đuôi 2 như sau:

 • Chạm đầu 2, có nghĩa là có ít nhất hai số xuất hiện ở đầu của đề là số 2, bao gồm: 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29.
 • Đề đuôi 2, có nghĩa là có ít nhất hai số 2 xuất hiện ở cuối của đề, bao gồm: 02 – 12 – 22 – 32 – 42 – 52 – 62 – 72 – 82 – 92.

Số lượng số trong dàn chạm đề 3 là bao nhiêu?

Chạm đề 3 ám chỉ tập hợp các cặp số có ít nhất một số 3 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 3 gồm 19 con số: 03 – 30 – 13 – 31 – 37 – 73 – 33 – 34 – 43 – 35 – 53 – 36 – 38 – 23 – 32 – 63 – 83 – 39 – 93. Trong danh sách này, có thể phân chia thành ba loại dàn chạm đầu và đuôi 3 như sau:

 • Đề đầu 3, có nghĩa là có ít nhất ba số xuất hiện ở đầu của đề là số 3, bao gồm: 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39.
 • Chạm đuôi 3, có nghĩa là có ít nhất ba số 3 xuất hiện ở cuối của đề, bao gồm: 03 – 13 – 23 – 33 – 43 – 53 – 63 – 73 – 83 – 93.

Bao nhiêu số có trong dàn chạm đề 4?

Chạm đề 4 ám chỉ tập hợp các cặp số có ít nhất một số 4 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 4 gồm 49 con số: 04 – 40 – 14 – 41 – 24 – 48 – 84 – 49 – 42 – 34 – 43 – 44 – 45 – 54 – 46 – 64 – 47 – 74 – 94. Trong danh sách này, có thể phân chia thành bốn loại dàn chạm đầu và đuôi 4 như sau:

 • Chạm đầu 4, có nghĩa là có ít nhất bốn số xuất hiện ở đầu của đề là số 4, bao gồm: 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49.
 • Đề đuôi 4, có nghĩa là có ít nhất bốn số 4 xuất hiện ở cuối của đề, bao gồm: 04 – 14 – 24 – 34 – 44 – 54 – 64 – 74 – 84 – 94.

Bao nhiêu số có trong dàn chạm đề 5?

Chạm đề 5 là tập hợp các cặp số mà ít nhất một số 5 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 5 gồm 19 con số: 05 – 50 – 15 – 51 – 25 – 52 – 75 – 58 – 54 – 55 – 56 – 65 – 57 – 59 – 95 – 85 – 35 – 53 – 45. Trong danh sách này, có thể chia thành năm loại dàn chạm đầu và đuôi 5 như sau:

Bao nhiêu số có trong dàn chạm đề 5?
Bao nhiêu số có trong dàn chạm đề 5?
 • Đề đầu 5, nghĩa là có ít nhất năm số xuất hiện ở đầu của đề là số 5, bao gồm: 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59.
 • Chạm đuôi 5, nghĩa là có ít nhất năm số 5 xuất hiện ở cuối của đề, bao gồm: 05 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 – 85 – 95.

Bao nhiêu số có trong dàn chạm đề 6?

Chạm đề 6 đại diện cho tập hợp các cặp số mà có ít nhất một số 6 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 6 gồm 19 con số: 06 – 60 – 16 – 61 – 26 – 67 – 76 – 68 – 86 – 62 – 36 – 63 – 46 – 64 – 56 – 65 – 66 – 69 – 96. Trong danh sách này, chúng ta có thể phân loại thành hai loại dàn chạm đầu và đuôi 6 như sau:

 • Đề đầu 6, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu của đề là số 6, bao gồm: 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69.
 • Chạm đuôi 6, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở cuối của đề là số 6, bao gồm: 06 – 16 – 26 – 36 – 46 – 56 – 66 – 76 – 86 – 96.

Số lượng số trong chạm đề 7 là bao nhiêu?

Chạm đề 7 đại diện cho tập hợp các cặp số mà có ít nhất một số 7 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 7 gồm 19 con số: 07 – 70 – 17 – 71 – 27 – 72 – 75 – 67 – 76 – 77 – 78 – 37 – 73 – 47 – 74 – 57 – 87 – 79 – 97. Trong danh sách này, chúng ta có thể phân loại thành hai loại dàn chạm đầu và đuôi 7 như sau:

 • Chạm đầu 7, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu của đề là số 7, bao gồm: 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79.
 • Đề đuôi 7, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở cuối của đề là số 7, bao gồm: 07 – 17 – 27 – 37 – 47 – 57 – 67 – 77 – 87 – 97.

Bao nhiêu số trong chạm đề 8?

Chạm đề 8 đề cập đến nhóm các cặp số mà có ít nhất một số 8 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 8 gồm 19 con số: 08 – 85 – 58 – 86 – 68 – 80 – 81 – 18 – 82 – 78 – 88 – 87 – 98. Phân loại chúng thành hai loại dàn chạm đầu và đuôi 8 như sau:

 • Đề đầu 8, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu của đề là số 8, bao gồm: 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89.
 • Chạm đuôi 8, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở cuối của đề là số 8, bao gồm: 08 – 18 – 28 – 38 – 48 – 58 – 68 – 78 – 88 – 98.

Có bao nhiêu số trong chạm đề 9?

Chạm đề 9 đề cập đến tập hợp các cặp số mà có ít nhất một số 9 xuất hiện ở đầu hoặc cuối hoặc cả hai trong dãy số đề, tạo thành một bộ dàn đề 9 gồm 19 con số: 09 – 90 – 19 – 91 – 29 – 59 – 95 – 69 – 96 – 92 – 39 – 93 – 49 – 94 – 79 – 97 – 89 – 98 – 99. Phân loại chúng thành hai loại dàn chạm đầu và đuôi 9 như sau:

 • Chạm đầu 9, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu của đề là số 9, bao gồm: 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99.
 • Đề đuôi 9, tức là có ít nhất một số xuất hiện ở cuối của đề là số 9, bao gồm: 09 – 19 – 29 – 39 – 49 – 59 – 69 – 79 – 89 – 99.

Kết luận

Tóm lại, trước khi bắt tay vào việc tham gia chạm đề, điều quan trọng là ta cần phải có kiến thức sâu sắc và hiểu biết rõ ràng về phương pháp này. Thông qua việc phân tích chi tiết và minh họa cụ thể, chúng ta có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nếu thực hiện thành công các chiến lược được đề xuất, hy vọng rằng bài viết này nhà cái SODO sẽ mang lại giá trị và hỗ trợ trong việc tìm kiếm các con số may mắn hàng ngày.

5/5 - (1 bình chọn)
CEO Phụ Trách Chính Nội Dung at Sodo Casino
Trọng lâm - tôi hiện tại đang là người khá nỗ lực để dành được nhiều thành công tai thương hiệu nhà cái Sodo casino. Khi mà ở đây tội là người biên soạn và mang đến cho mọi người các thông tin bài viết chân thật nhất về các hình thức chơi cá cược tại nhà cái.
Quê quán: Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
https://biipb.org/trong-lam/
Trung học: THPT Phan Đình Giót
Đại học: đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngày sinh: 25/09/1990
Trọng Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *